Regulamin łowiska

 1. Prywatne łowisko udostępniane jest dla wędkarzy.
 2. Wędkarz zamierzający korzystać z łowiska zobowiązany jest do zgłoszenia tego faktu właścicielowi i dokonania stosownej opłaty.
 3. Łowisko jest czynne od 30 kwietnia do 30 września tylko w soboty i niedziele w godzinach od 7:00 do 20:00.
 4. Wędkarz zobowiązany jest do zgłoszenia przybycia osoby towarzyszącej.
 5. Dozwolone jest wędkowanie na dwie wędki.
 6. Samochody można pozostawiać tylko w wyznaczonym miejscu.
 7. Prosimy o zachowanie ciszy i spokoju na terenie łowiska.
 8. Potrzeby fizjologiczne należy załatwiać tylko w wyznaczonych punktach wc.
 9. W przypadku podejrzenia zabierania ryby z łowiska właściciel ma prawo do przeprowadzania kontroli. Osobie, która dopuści się kradzieży naliczona zostanie kara w wysokości 100 zł za każdy kilogram ryby. Osoba dopuszczająca się kradzieży zobowiązana jest do natychmiastowego opuszczenia łowiska. Równocześnie osobę taką obowiązuje w przyszłości całkowity zakaz wstępu na łowisko. Wszystkie przypadki kradzieży, kłusownictwa, niszczenia mienia będą zgłaszane do organów ścigania.
 10. Przebywanie na łowisku jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 11. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, i pozostawione mienie na łowisku.
 12. Każdy wędkujący zobowiązany jest do poddania się kontroli stanowiska, sprzętu i złowionych ryb właścicielom łowiska oraz wszystkim upoważnionym.
 13. Jeśli wędkujący wnosi na łowisku pokrowce, plecaki, torby itp. przy wyjściu z łowiska zobowiązany jest do otwarcia wskazanego wyposażenia bez wezwania w celu kontroli.
 14. Dzieci i młodzież do 16. roku życia mogą przebywać na łowisku tylko pod opieką osoby dorosłej.
 15. Każdego wędkującego obowiązuje zakaz:
  1. Zaśmiecania łowiska (wszystkie odpady należy segregować i wyrzucać do kontenerów znajdujących się przy wjeździe).
  2. Wyrzucania niedopałków – należy wyrzucić je do śmietników.
  3. Niszczenia przyrody – wycinania, łamania drzew, roślin, krzewów itp.
  4. Niszczenia infrastruktury
  5. Przebywania w miejscach objętych zakazem wstępu.
  6. Głośnego zachowywania się
  7. Kąpieli w łowisku
  8. Przekraczania wskazanych granic wejścia.
 16. Jeżeli wskutek niewłaściwego obchodzenia się z rybami zostaną one okaleczone bądź martwe, wędkujący musi je bezwzględnie zakupić.
 17. Sandacze należy po złowieniu wypuścić po delikatnym odhaczeniu.
 18. Zasady połowu na spinning:
  1. Zakaz celowego podcinania ryb spokojnego żeru.
  2. Wędkarz spinningujący winien mieć ze sobą podbierak i akcesoria do wyhaczania.
  3. Podczas dużej presji wędkarzy, spinningista winien ustalić gdzie umiejscowione są zestawy wędkarzy już łowiących.
 19. Zasady połowu – grunt i spławik
  1. Dozwolone jest łowienie maksymalnie na 2 wędki
  2. Łowienie może odbywać się tylko z zajmowanego stanowiska i możliwie na wprost.
 20. Zaleca się, by wędkarze zainteresowani połowem sportowym (złów i wypuść) posiadali haczyki bezzadziorowe.
 21. Na łowisku możliwe jest organizowanie zawodów wędkarskich po uzgodnieniu warunków z właścicielem.
 22. Wszystkie nie uregulowane w tym regulaminie sprawy należy konsultować z właścicielem.

Wymiary ryb, które można wziąć w ramach dokonanej opłaty do wagi 2 kg.

 • Węgorz – 50 cm
 • Szczupak – 50 cm
 • Lin – 30 cm
 • Karp – 30 cm
 • Karaś – 20 cm
 • Okoń – 20 cm
 • Płoć – 20 cm
 • Wzdręga – 20 cm
 • Amur, tołpyga – bez wymiaru
 • Sandacz – wypuszczany każdorazowo od razu po złowieniu

Cennik korzystania z łowiska oraz ceny ryb

Korzystanie z łowiska dla wędkarza łowiącego na maksymalnie dwie wędki – 30 zł (w cenie możliwość zabrania 2 kg ryb).

W podanych 2 kg ryb można wziąć ryby każdego gatunku poza sandaczem.

Cennik ryb/każdy dodatkowy kg:

 • Węgorz – 80 zł
 • Szczupak – 23 zł
 • Lin – 18 zł
 • Karp – 15 zł
 • Karaś – 10 zł
 • Okoń – 15 zł
 • Płoć – 10 zł
 • Wzdręga – 10 zł
 • Amur, tołpyga – 18 zł
 • Sandacz – wypuszczany każdorazowo

Przyjemnego wędkowania!

Scroll to Top